24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Fulltextové vyhledávání

Kalendář

P Ú S Č P S N
25
Výkup surových kůží v roce 2022
26
Výkup surových kůží v roce 2022
27
Výkup surových kůží v roce 2022
28
Výkup surových kůží v roce 2022
Topenářský servis
29
Výkup surových kůží v roce 2022
Drůbežárna Prace
30
Výkup surových kůží v roce 2022
Stavění máje a pálení čarodějnic
Rybářské závody
1
Výkup surových kůží v roce 2022
Královstvím na kole
2
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
3
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
4
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
5
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
6
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
Pojízdná prodejna Rosnička
7
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
Vinařství Holánek
Hasičská soutěž okrsku Království v Kožušanech
8
Výkup surových kůží v roce 2022
Oslava květnových dnů
Výluka na trati
9
Výkup surových kůží v roce 2022
Kominické práce
Výluka na trati
10
Výkup surových kůží v roce 2022
Kominické práce
Výluka na trati
11
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
12
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
Místní knihovna - zavřeno
Drůbežárna Prace
13
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
14
Výkup surových kůží v roce 2022
Benefiční Galavečer v Dubu 2022
Výluka na trati
15
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
16
Výkup surových kůží v roce 2022
Výluka na trati
17
Výkup surových kůží v roce 2022
18
Výkup surových kůží v roce 2022
19
Výkup surových kůží v roce 2022
20
Výkup surových kůží v roce 2022
21
Výkup surových kůží v roce 2022
Vinařství Holánek
22
Výkup surových kůží v roce 2022
23
Výkup surových kůží v roce 2022
Upozornění - obecní úřad zavřeno
24
Výkup surových kůží v roce 2022
Drůbežárna Prace
Upozornění - obecní úřad zavřeno
25
Výkup surových kůží v roce 2022
Upozornění - obecní úřad zavřeno
26
Výkup surových kůží v roce 2022
Upozornění - obecní úřad zavřeno
27
Výkup surových kůží v roce 2022
Upozornění - pošta Partner Tážaly
28
Výkup surových kůží v roce 2022
Kácení máje
Upozornění - pošta Partner Tážaly
29
Výkup surových kůží v roce 2022
Upozornění - pošta Partner Tážaly
30
Výkup surových kůží v roce 2022
Upozornění - pošta Partner Tážaly
31
Výkup surových kůží v roce 2022
1
Výkup surových kůží v roce 2022
Očkování proti vzteklině
2
Výkup surových kůží v roce 2022
3
Výkup surových kůží v roce 2022
4
Výkup surových kůží v roce 2022
Vinařství Holánek
5
Výkup surových kůží v roce 2022
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Pronájem obecních zařízení

Pronájem obecních zařízení

Kontejnerová autodoprava malým nákladním automobilem

 • Cena za tuto službu činí 25,- Kč/1 km
 • Služba je určena pouze občanům s trvalým pobytem v obci

Tel: 730 155 590; 731 047 244

Pronájem tělocvičny v Kožušanech

 • Cena za pronájem tělocvičny v Kožušanech je 450,- Kč za tréninkovou jednotku.

Tel: 774 197 532

Pronájem Kulturního domu v Tážalech

Tel: 585 961 308

Všeobecné podmínky pronájmu

Pronajímatel

Obec Kožušany - Tážaly
Tážaly 1
783 78 Kožušany - Tážaly
IČO: 00299065

Tel: 585 961 308

E-mail: ou@kozusanytazaly.cz

Možnost pronájmu mají pouze občané s trvalým pobytem v obci Kožušany - Tážaly po složení vratné zálohy ve výši 10.000,- Kč.

Ceny pronájmu kulturního domu od 1. 4. 2020

 • do 6 hodin: 1.500,- Kč
 • do 24 hodin: 3.500,- Kč
 • do 72 hodin 5.000,- Kč

V ceně je zahrnuta spotřeba vody a elektřiny.

Ceny za pronájem kulturního domu včetně topení od 1. 4. 2020

 • do 6 hodin: 2.500,- Kč
 • do 24 hodin: 4.500,- Kč
 • do 72 hodin 7.500,- Kč

V ceně je zahrnuta spotřeba vody, elektřiny a plynu.

Cena za zapůjčení ubrusů 80,- Kč/kus

Částka za zapůjčení ubrusů bude připočtena k ceně pronájmu.

Předání a škody

Nájemce si přebírá klíče od KD po předchozí domluvě na obecním úřadě, provede zevrubnou prohlídku a předání KD.

Nájemce je zodpovědný za movité i nemovité vybavení KD, a to včetně talířů, skla, ubrusů, stolů apod.

Nájemce předává KD po skončení akce v předem dohodnutém termínu na obecním úřadě ve stavu, v jakém KD převzal. Za případné poškození nebo škody na vybavení KD nese odpovědnost nájemce a výše případné škody nebo poškození mu bude fakturována.

Pronájem areálu Za tratí

Areál Za tratí není možno si pronajímat od 2/2023 do odvolání!

Pronájem areálu si můžete domluvit na tel. číslech:

737 181 174;  608 085 079

Ceník pronájmu areálu Za tratí od 1. 2. 2022

Stávající budova (bývalá myslivna) včetně venkovního zastřešeného posezení

 • Pátek - neděle: 4 000,- Kč
 • Sobota - neděle: 3 000,- Kč
 • Jednodenní akce 1 500,- Kč

Kompletní venkovní prostor areálu Za tratí + vývoz jímek jsou zahrnuty v ceně.

 • Spotřeba elektrické energie je do částky 500,- Kč zahrnuta v ceně pronájmu.
 • Spotřeba elektrické energie nad 500,- Kč je zpoplatněna částkou 1 kWh / 5,- Kč.
 • Finanční pokuta za neprovedený úklid: 1 000,- Kč

Nájemní řád areálu Za tratí v obci Kožušany - Tážaly

I. Úvodní ustanovení

Nájemní řád areálu Za tratí určuje podmínky a pravidla pronájmu a povinnosti nájemce pronajatých prostor. Nájemcem se rozumí osoba, která si akci objednává a bude užívat prostory areálu Za tratí (dále jen areál). Pronajímatelem je SDH Kožušany – Tážaly, který dostal areál k užívání od obce Kožušany - Tážaly. Areál je účelovým zařízením, určeným k pořádání akcí organizacemi i jednotlivci (dále jen akce). Akcemi se rozumí kulturní, sportovní, společenské a ostatní činnosti včas oznámené SDH Kožušany - Tážaly (správce areálu) a povolené Obecním úřadem v Kožušanech – Tážalech.

II. Objednání akce

Nájemce je povinen včas nahlásit druh akce, termín konání a jméno osoby nebo organizace, která odpovídá za průběh celé akce a které budou vydány klíče od budovy nebo předán celý areál k užívání na dobu akce. Objednání lze uskutečnit na tel. čísle správce areálu 737 181 174; 608 085 079. Nájemce musí být starší 18 let. Správce vede písemný seznam akcí, které se v areálu plánují konat.

III. Předání nájemci

Na základě předchozí tf. domluvy pronajímatele s nájemcem předá správce klíče od budovy nebo pronajímané prostory nájemci. Předání pronajatých prostor, klíčů, proběhne jeden den před konáním akce (tento den se započítává do pronájmu) nebo samotný den nahlášené akce. Pronajaté prostory budou předány nájemci uklizené a upravené. Při předání správce zapíše aktuální stav energií.

IV. Práva a povinnosti nájemce v průběhu akce

Nájemce odpovídá za provoz pronajatých prostor od převzetí do ukončení akce pronajímateli. Nájemce odpovídá při akci za pořádek a za důstojný průběh akce. Nájemce je povinen zabezpečit, aby nedocházelo k porušování Právního řádu České republiky a Obecních vyhlášek obce Kožušany – Tážaly. Použitím výzdoby, reklam a jiných předmětů nesmí dojít k poškození stavebních částí a vybavení budovy. Za způsobené škody na veškerém zařízení areálu odpovídá nájemce. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé nájemci v průběhu konání akce. Nájemce je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, umožnit vstup zástupcům obce, kontrolním orgánům a správci, řídit se jejich pokyny. Za pořádek v bezprostřední blízkosti pronajímaných prostor odpovídá nájemce. Kouření je dovoleno pouze v místech tomu vyhrazených, v žádném případě uvnitř budovy. Nájemce je povinen zajistit volný přístup vjezdu do garážových vrat hasičské zbrojnice. Vjezd a parkování motorových vozidel je povolen pouze po příjezdové cestě a v jejím bezprostředním okolí (ne tedy na travnatém a betonovém prostoru). 

V. Povinnosti nájemce po skončení akce a vrácení pronajatých prostor správci areálu

Ihned po ukončení akce nájemce zajistí v pronajatých prostorách a v prostorách souvisejících s provozem areálu, sesbírání odpadků a zajistí jejich odvoz z areálu. Po ukončení akce pořadatel odpovídá za řádné uzavření pronajatých prostor (dveře, okna), vypnutí světel a spotřebičů a zamezení možnosti vzniku škod z nedbalosti. Následně uvede pronajaté prostory do stavu shodného při převzetí, včetně umytí podlah v budově. Pokud nájemce neuvede prostory do řádného stavu, je povinen uhradit poplatek za úklid pronajímateli v částce 1.000,- Kč. V ten stejný den je povinen nájemce předat areál s klíči od budovy správci areálu, který stav předání zkontroluje a zapíše konečný stav odběru energií. Nájemce je povinen škody jím způsobené odstranit na vlastní náklady nebo nahradit finančně. Nájemce je povinen zaplatit nájem za pronajímané prostory při předání správci, včetně úhrady za energie podle platných tarifů.

V Kožušanech – Tážalech 1. 6. 2021